Privacy beleid MDT X-Ray B.V.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
MDT X-RAY B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MDT X-RAY B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MDT X-RAY B.V. verstrekt.

MDT X-RAY B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Naam van de instelling
– Naam van de afdeling
– Uw voor- en achternaam
– Uw zakelijke adresgegevens
– Uw zakelijke telefoonnummer
– Uw zakelijke e-mailadres

Waarom MDT X-Ray B.V. gegevens nodig heeft
MDT X-RAY B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan MDT X-RAY B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang MDT X-Ray gegevens bewaart
MDT X-RAY B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
MDT X-RAY B.V. verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar XRAY@mdtxray.com. MDT X-Ray B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
MDT X-Ray B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MDT X-Ray B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MDT X-Ray B.V op via xray@mdtxray.com.

MDT X-Ray B.V. is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Bukkumweg 26, 5081 CT Hilvarenbeek

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 18037407

Telefoon: +31 (0)13 528 71 49

E-mailadres: xray@mdtxray.com